Via deze pagina zijn de resultaten van Koopstromen Oost-Nederland 2023 publiek beschikbaar.

Hoofdrapport

Het hoofdrapport presenteert de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Hierbij vormt het in beeld brengen van ruimtelijke verschuivingen in het koopgedrag van inwoners van Oost-Nederland een belangrijk uitgangspunt. Naast veranderingen in de koopstromen kijken we in het hoofdrapport ook naar de ontwikkeling van het winkelaanbod, naar het economisch functioneren van de detailhandel en naar het consumentengedrag. Het rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten en een beschouwing op de resultaten.

Bijlagen

Factsheets

Voor de gemeenten, kernen en aankooplocaties in Oost-Nederland zijn factsheets ontwikkeld. De factsheets zijn per provincie en gemeente gesorteerd.
Ga naar de factsheets

Kaartendashboard

Bij de factsheets horen kaarten van de herkomst en bestemming van bestedingen. Deze kaarten zijn in een online kaartendashboard beschikbaar voor gemeenten, kernen en aankooplocaties.
Ga naar het kaartendashboard