I&O Research voert samen met partners BRO en Goudappel in het najaar van 2023 een nieuw koopstromenonderzoek uit in en om de 85 gemeenten van ‘Oost-Nederland’. Dat doen we in afstemming met provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland en Overijssel.

Het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland 2023 (KSO2023) levert nieuwe data en inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van meer dan 50.000 consumenten en over het functioneren van centrumgebieden en perifere aankoopplaatsen.

>> Bekijk het animatiefilmpje Koopstromen in 1 minuut <<

_______________________

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De basis van het onderzoek vormt een grootschalige consumentenenquête onder inwoners van het onderzoeksgebied en de ring van gemeenten eromheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

_______________________

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor het KSO2023 bestaat uit 85 gemeenten in Drenthe, Overijssel, Gelderland (excl. regio Rivierenland) en Flevoland (excl. Almere en Lelystad). Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, wordt er ook veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied.

Hieronder ziet u welke gemeenten deel uitmaken van het onderzoeksgebied (donkere tint) en het randgebied (lichte tint).

_______________________

Planning

Het veldwerk voor het onderzoek vindt plaats in september en oktober. Begin 2024 staan de resultaten op deze website. Hier vindt u dan ook de onderzoeksresultaten van alle gemeenten en aankooplocaties (met voldoende respons) in het onderzoeksgebied.

_______________________

Contact

Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u mailen naar info@koopstromen.nl.