Wie zijn jullie?

Ipsos I&O is een maatschappelijk betrokken onderzoeksbureau, gevestigd in Enschede en Amsterdam. Wij zijn het grootste onderzoeksbureau in de publieke sector (overheid, universiteiten, etc.), waarin we al 20 jaar actief zijn. Ipsos I&O is lid van Data & Insights Network (D&IN) en is ISO 9001, 20252, 27001 en 27701 gecertificeerd. Wij onderschrijven de internationale ICC/ESOMAR gedragscode voor markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.

Wat doen jullie?

Wij voeren onderzoek uit met allerlei maatschappelijke thema’s. Dit doen we op lokaal niveau, regionaal of landelijk niveau. Ipsos I&O werkt meestal in opdracht van een gemeente, provincie, ministerie, GGD of voor een andere overheidsinstantie. Het onderzoek Koopstromen Fryslân 2024 wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Fryslân en de deelnemende gemeenten. Uw gegevens of antwoorden worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe komen jullie bij mij uit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de provincie Fryslân en een ring van gemeenten rondom het onderzoeksgebied. Om een willekeurige selectie van inwoners te kunnen benaderen is per gemeente een aselecte steekproef van adressen getrokken uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). De bedoeling is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de bevolking, dus wij hopen van harte dat u meedoet!

Waarom is meedoen belangrijk?

De resultaten geven inzicht in de ontwikkeling in het koopgedrag van consumenten en het economisch functioneren van plaatsen en winkelgebieden in Fryslân. Met deze informatie kunnen provincies en gemeenten evalueren hoe de detailhandel er nu voor staat, maar ook de koers voor de toekomst bepalen.

Het onderzoek heeft pas echt nut als het lukt om een betrouwbaar beeld krijgen van de hele bevolking. Daarom is het erg belangrijk dat u meedoet: u vertegenwoordigt vele anderen die niet zijn uitgenodigd.

U kunt ook het filmpje “Koopstromen in 1 minuut” bekijken met uitleg over het onderzoek.

Hoe kan ik online meedoen?

Hoe u meedoet leest u in de uitnodigingsbrief. In de brief staan een webadres en een inlogcode vermeld. U kunt de enquête het beste invullen vanaf een pc, laptop of tablet. U krijgt lijsten te zien die via een mobiele telefoon niet altijd even duidelijk zijn. Tik op uw pc, laptop of tablet het webadres uit de brief over in de adresbalk van uw internetbrowser. Log in met uw inlogcode (dit is hoofdlettergevoelig).
Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen? Dan kunt u de vragenlijst invullen via de open link: www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Let op: Krijgt u zoekresultaten te zien in plaats van de online vragenlijst? Dan heeft u niet de adresbalk gebruikt, maar de zoekfunctie van Google (of een andere zoekmachine). In de adresbalk (helemaal bovenaan) ziet u dan staan: “https://www.google.nl/…”. Klik daar op, verwijder wat er staat en typ ons webadres over. Nadat u op enter heeft geklikt ziet u de vragenlijst verschijnen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op via 0800 0191 (gratis nummer, bereikbaar van maandag t/m vrijdag, tussen 9:00 en 17:00) of door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl (graag o.v.v. Koopstromen Fryslân). Bij de helpdesk regelt u ook telefonische afname van een aantal vragen als u niet in staat bent om online deel te nemen.

Kan ik schriftelijk meedoen?

Voor dit onderzoek is het niet mogelijk om schriftelijk mee te doen.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Wij respecteren uw privacy en gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan dit onderzoek. Uw gegevens worden niet beschikbaar gemaakt voor derden, tenzij u daar specifiek toestemming voor heeft gegeven. Als u dat wil, kunt u aan het einde van een vragenlijst uw contactgegevens achterlaten om mee te kunnen doen aan een verloting of om lid te worden van een panel.
Uw antwoorden op vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld en zijn niet gekoppeld aan uw gegevens.

Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Ipsos I&O.