Ipsos I&O voert samen met partner BRDG Advies in het voorjaar van 2024 een nieuw koopstromenonderzoek uit in de provincie Fryslân. Het onderzoek Koopstromen Fryslân 2024 (KSO2024) levert nieuwe data en inzichten op over het profiel, koopgedrag en oordeel van ruim 15.000 consumenten en over het functioneren van centrumgebieden en perifere aankoopplaatsen.

>> Bekijk het animatiefilmpje Koopstromen in 1 minuut <<

_______________________

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

De basis van het onderzoek vormt een grootschalige online consumentenenquête onder inwoners van de provincie en de ring van gemeenten eromheen. De enquête brengt de (ruimtelijke) kooporiëntatie alsmede het (meer kwalitatieve) koopgedrag van de bevolking in beeld.
Aanvullend worden er in 19 kernen enquêtes op straat afgenomen.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

_______________________

Het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied voor het KSO2024 bestaat uit alle 18 gemeenten in Fryslân (dus inclusief de 4 Waddengemeenten). Om ook voor de aan de rand van het onderzoeksgebied gelegen gemeenten een volledig beeld te kunnen geven van de verzorgingspositie, wordt er ook veldwerk uitgevoerd in een ring van randgemeenten rondom het onderzoeksgebied.

_______________________

Planning

Het veldwerk voor het onderzoek vindt plaats in maart, april en mei. Medio 2024 staan de resultaten op deze website. Hier vindt u dan ook de onderzoeksresultaten van alle gemeenten en aankooplocaties (met voldoende respons) in het onderzoeksgebied.

_______________________

Contact

Voor vragen of meer informatie over het onderzoek kunt u mailen naar info@koopstromen.nl.