Waar kopen Nederlanders doorgaans hun dagelijkse en niet dagelijkse boodschappen? Dicht bij huis of zijn ze bereid er voor te reizen? Wat maakt de bezochte aankooplocatie aantrekkelijk? Wat en hoeveel kopen Nederlanders on-line en wat doen ze op zondag in een winkel? Vragen die worden beantwoord met Koopstromenonderzoek.

Koopstromenonderzoek brengt het koopgedrag van consumenten in kaart en laat veranderingen in dit gedrag in tijd en plaats zien. Gegevens over koopgedrag en –beleving bieden zicht op het functioneren van detailhandel en vormen ‘bouwmateriaal’: met gegevens over koopstromen kan gericht worden gewerkt aan een toekomstbestendig winkelaanbod voor inwoners en bezoekers.

Op deze site kunt u informatie vinden over de uitvoering en de uitkomsten van Koopstromenonderzoek. Mocht u vragen hebben over Koopstromenonderzoek neem dan gerust contact met ons op.