Het Handboek Kooporiëntaties is opgesteld door Sweco, BRO en I&O Research, en is gebaseerd op de drie grote koopstromenonderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd in Nederland: Randstad en Noord-Brabant (2021), Oost-Nederland (2019) en Limburg (2019). Door de informatie over kooporiëntaties op het niveau van woonplaatsen of kernen te analyseren zijn belangrijke inzichten verworven in het geografische koopgedrag van de Nederlandse bevolking.

voorkant handboek kooporientaties

Het handboek heeft een meerledig doel. Het handboek kan de beleidsafdelingen Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening van gemeenten ondersteunen in het formuleren van nieuw detailhandelsbeleid en bij de beoordeling van nieuwe detailhandelsinitiatieven, al dan niet in planologische procedures. Ook kan het private partijen (retailers, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren) helpen bij het maken van de juiste investeringsbeslissingen.

Het handboek is voor € 79 (excl. BTW en excl. verzendkosten) te koop bij de schrijvers van het handboek. Bestellen kan via onderstaand formulier.