In 2014-2015 heeft I&O Research in opdracht van de provincie Utrecht een koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie. Het hoofdrapport van dit onderzoek is hier beschikbaar.

Let op!
Doordat bij het Koopstromenonderzoek Randstad 2016 (KSO2016) bestedingscijfers zijn gebaseerd op kengetallen van Detailhandel.info, zijn de bestedingscijfers niet goed te vergelijken met de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Provincie Utrecht 2014-2015 (omdat bij dit onderzoek nog gebruik is gemaakt van bestedingskengetallen van het voormalige Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD).

Voor het KSO2016 (zie www.kso2016.nl) zijn alle 2011-resultaten met terugwerkende kracht bijgewerkt. Voor een vergelijking van 2016 met 2011 dient u gebruik te maken van gegevens uit het KSO2016.